Falownik VDI100
Moc: 
0,75 - 160 kW

Falownik VDI100 to nowoczesne, zaawansowane rozwiązanie, z wbudowanym PLC.

Przetwornica częstotliwości VDI100 została specjalnie zaprojektowana by zagwarantować elastyczność
aplikacji dostosowanych do nowoczesnych systemów automatyki i zapewnić
łatwość użytkowania, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zaawansowanych
możliwości sterowania zarówno dla silników asynchronicznych oraz silników
z magnesami trwałymi.

Seria VDI100 oferuje doskonałą integrację systemu automatyki z uniwersalną
i standardową konfiguracją, a także poprzez zastosowanie opcjonalnych kart
rozszerzeń i akcesoriów.
Zastosowanie falowników VDI100 daje wymierne korzyści w zakresie
optymalizacji produktu i systemu sterowania oraz znaczne obniżenie kosztów
eksploatacyjnych, także redukcję zużycia energii elektrycznej.

Zobacz kartę katalogową

CES

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676

t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827