12 398 74 02

Falowniki średniego napięcia N.5000 firmy Hyundai
03.12.2012

Falowniki średniego napięcia N. 5000 firmy Hyundai to rozwiązania napędowe przeznaczone dla silników dużych mocy 300 kW – 10 MW pracujących w aplikacjach przemysłowych. Przetwornik częstotliwości rodziny N. 5000 jest przydatny zarówno w nowych instalacjach, jak i w modernizacji eksploatowanych napędów na napięcie 6 kV (3,3 kV / 11 kV). Dystrybutorem urządzeń jest firma Centrum Elektroniki Stosowanej CES z Krakowa.

Artykuł ukazał się w: "Napędy i sterowania" 03/2010

Czytaj cały artykuł

CES

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676

t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827