12 398 74 02

Falownik N.5000 firmy Hyundai Heavy Industry
29.01.2013

Zapraszamy do przeczytania artykułu, naszego specjalisty ds. napędów Tomasza Adamczyka, który ukazał się w styczniowym numerze Elektrosystemów (Nr 01 (156)). A w artykule został opisany falownik 3-fazowy średniego napięcia N.5000. Bazując na analizach przeprowadzonych przez ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie, autor pokazał zwrot z inwestycji, opierających się na wdrożeniu w instalacji falownika średniego napięcia firmy Hyundai. Przetwornica ta znajduje się w ofercie Centrum Elektroniki Stosowanej.

 

Przeczytaj artykuł

CES

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676

t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827