12 398 74 02

Referencje
Zdjęcie Lokalizacja Obiekt Rok instalacji Moce urządzeń Szczegóły
Skawina Benda-Lutz/Pigmenty metaliczne - 160kW-4kW;400V Kilkadziesiąt falowników do napedów pomp, wentylatorów i młynów
Bielsko-Biała EC Bielsko - 2x22kW; 2x37kW Napęd pomp
Żary Kronopol - 2x800kW; 400V Napęd Rębaka

Strony

CES

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676

t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827